4. Lilla Smygerundan • 25 km
Starta turen vid Smygehuk Turistinformation i Smyge hamn.

Äspö
Cykla österut genom Smygehamn och sväng vänster mot Äspö. Du
passerar Äspöån och dess våtmarker som anlagts för att reducera
närsaltsutsläpp i Östersjön. Här finns tillgänglighetsanpassade gångstigar och
fågeltorn. Väl framme i Äspö kan du se många äldre hus som har kvar sina
vasstak. I den medeltida kyrkan finns välbevarade kalkmålningar av den s k
Everlövsmästaren från 1500-talet, bl a skildras Adam och Evas historia.

Lilla Beddinge
Färden mot Lilla Beddinge går längs en trivsam cykelväg över den skånska
slätten. I lilla Beddinge by rinner Tullstorpsån stillsamt fram och bidrar
med idyll och charm. Den gamla ödekyrkogården är väl värd ett besök.
En gång i tiden fanns här också en medeltida kyrka.

Källstorp
Källstorp har anor från medeltiden. Här fanns en kyrka redan på 1200-
talet men den revs och ersattes med en ny på 1850-talet. Kyrktornet är
försett med vattenutkastare i form av fyra drakhuvud, ett i varje hörn. En
bastant tegelmur omgärdar kyrkogården och den kraftfulla allén norrut
leder till Jordberga slott och gods.

Östra Klagstorp
På vägen till Östra Klagstorp ser du på höger sida Källgården. Gården
har varit hospital, skola och församlingsgård. Cykla på i 3,5 km till Östra
Klagstorp, stationssamhället som blomstrade på trettio- och fyrtiotalet.
Stora stenhus med tinnar och torn vittnar om ortens storhetstid.

Hemmesdynge
Strax väster om Klagstorps kyrka hittar du skylten söderut mot Hemmesdynge.
Bykyrkan ligger omgärdad av en mur och kyrkogården
innehåller många gamla och vackra gravstenar. Mest märklig är den som
beskriver hur Mätta Larsdotter sju dagar efter sin död framfödde en död
son, till dubbel sorg för maken och fadern. Följ skyltarna mot Östra Torp.
På vägen kan du göra en avstickare och besöka Galleri IsieTio.

Smygehuk
Nu går färden tillbaka till Smygehamn och kusten. Du passerar de gamla
kalkugnarna som är ett minne från den tidigare så betydelsefulla kalkindustrin.
I Smygehamn erbjuds flera olika butiker, pizzeria, restaurang och bageri.
Nu är det bara en kort sträcka kvar tillbaka till Smygehuk och Sveriges
sydligaste udde!