Välkommen till Trelleborgs första InfoPoint!

 i sVåra VårInfoPoint Magasinet är starten för ”Besökarservice 2.0” som är en viktig del i Visit Trelleborgs utvecklingsarbete. Målet är är att skapa en modern, samordnad och behovsanpassad turistservice. Hos en InfoPoint hittar du inspiration och information som tex kartor och broschyrer. Här får du som hemestrare och utländsk gäst information om hur du når Visit Trelleborg om du behöver. Personalen på en InfoPoint hjälper dig med de vanligaste frågorna om Trelleborg och Sydkusten. En InfoPoint är en del av en annan verksamhet, exempelvis boendeanläggningar, butiker eller besöksmål. InfoPoint Magasinet är auktoriserad som InfoPoint via branschorganisationen Visita.

Efterhand presenteras nya InfoPoints runt om i kommunen. Platserna väljs ut strategiskt för att få en geografisk och tematisk spridning. Huvudfokus i konceptet ”Besökarservice 2.0” är att finnas där besökarna är.

Våra InfoPoints hittar du här: