ChatGPT – en uppskattad kollega

 

SÅ HÄR GÖR VI

Med hjälp av OpenAI stärker vi verksamhetens effektivitet och resursanvändning, både när det gäller tid och pengar. Vi upplever även att det bidrar till bättre produktivitet, att den kommunikativa precisionen  har stärkts och att målgruppens engagemang har ökat. Det i sin tur, för oss som ett destinationsbolag med uppdrag att marknadsföra Sydkusten och dess upplevelser, gör att vi bättre kan bidra till ökad attraktivitet och konkurrenskraft för plats och våra företag.

…och så har vi roligt på vägen! 

 

cyklister

INSPIRATION

Kanske är det så att du har slut på idéer eller behöver en ny infallsvinkel inom ett visst område?

Be ChatGPT om input: 

– vad skapar attraktivitet i en stadskärna?

– ge mig 5 förslag på Halloween-aktiviteter

Bygg vidare på resultatet med egen kunskap och erfarenhet. Ta nästa steg – det blev plötsligt mycket lättare att komma igång.  

 

TEXTBEARBETNING

Att hitta den rätta formuleringen är en kreativ process som kan vara tidskrävande. 

Vi anväder ChatGPT till att:

– anpassa textlängd

– ändra tonalitet

Låt verktyget göra grovjobbet så kan du lägga tiden på de viktiga detaljerna som lyfter budskapet.  

 

ÖVERSÄTTNING

Google Translate är toppen, men fångar inte alltid rätt känsla och tonalitet i det andra språket.  

 ChatGPT hjälper oss att: 

– översätta texter med fingertoppskänsla

– undvika swenglish

Vi jobbar fortfarande med native speakers när det gäller bulk-översättning, men har vässat oss i det vardagliga användandet av andra språk. 

 

Vi skapar också 

ChatGPT är ett perfekt verktyg för att generera text utifrån ett fåtal parametrar som du sedan kan fila på för att matcha med tonaliteten i övrigt:

Sociala Medier – sänk tröskeln till att skapa regelbundna och engagerande inlägg.

Pressmeddelanden – du måste inte betala för premium-AI-funktioner i ditt verktyg. 

Brödtext till bilder – beskriv vad du vill ha sagt så ordnar ChatGPT resten. 

Kom ihåg

att ChatGPT är ett verktyg vars svar baserar sig på existerande text, dvs. inläst data. Det är inte en faktabas.  

ChatGPT killgissar om du låter den!