Trelleborg befinner sig på en spännande utvecklingsresa. Där vill Citysamverkan med Visit Trelleborg att även centrumkärnan utvecklas. Tillsammans är vi säkra på att kommuninvånarna har många goda idéer som kan bidra till att locka fler till ett attraktivt centrum. Därför öronmärks nu 1 600 000 kr för att under 2022 förverkliga goda idéer.

”Mitt city är också ditt city. Så låt oss utveckla det tillsammans!”

Så här fungerar det: 

Du som privatperson eller representant för en förening eller ett företag kan här skicka in ett konkret förslag på något som skulle göra centrumkärnan mer attraktiv för både besökare och oss kommuninvånare.

Förslagen stäms av mot kriterierna och en referensgrupp bedömer dem utifrån vad som redan kan vara på väg att genomföras. Förslagen presenteras för allmänheten som röstar fram ett vinnande förslag som sedan genomförs.

Per säsong – vår, sommar, höst och vinter – finns totalt 400 000 kr exklusive moms att fördela. Ryms mer än ett förslag i budgeten genomförs fler än ett. Finns pengar kvar en säsong flyttas dessa till kommande perioder.

Kriterier:

Förutom att idéerna är geografiskt kopplade till stadskärnan finns ramar för idéskapandet. Mitt [i] City kan leda till satsningar inom följande områden:

 1. Evenemang
 2. Fysiska investeringar*
 3. Ett levande stortorg

* Idéer som inte kan genomföras inom ramen för budgeten slussas vidare till Trelleborgs kommun och prövas om de kan bli verklighet ändå.

Din idé ska ge svar på…
…vad kan göra Trelleborgs centrumkärna unikt vår, sommar, höst och vinter?
…vad kan locka fler till city – och vad får konsumenterna och besökarna att stanna längre?

Din idé ska…
…vara hållbar, det vill säga permanent eller kunna upprepas vid fler tillfällen.

Dessutom ska förslagen följa kriterierna nedan:

 1. De ska attrahera en bred målgrupp och komma många till gagn.
 2. De får inte strida mot svenska lagar och bestämmelser. Förslaget ska ligga inom ramen för Citysamverkans ansvarsområde och vara möjligt att utföra.
 3. De får kosta max 400 000 kronor exklusive moms.
 4. De ska ha inkommit inom angivna tidsperioder.
 5. Investeringen ska långsiktigt kunna skötas av Citysamverkan eller Trelleborgs kommun.
 6. Aktiviteten eller investeringen ska genomföras på plats som allmänheten har fri tillgång till.

 

  Kontaktuppgifter  Privatperson, förening eller företag  För- och efternamn på förslagslämnare  Namn på din förening  Namn på ditt företag  Återkoppling skickas till e-postadressen  Telefonnummer till förslagslämnare

  Förslag  Välj ett eller flera alternativ  Max 240 tecken  Max 1000 tecken  Uppskatta grovt vad ditt förslag kostar  Ditt förslag måste vara hållbart

  *
  Läs vår integritetspolicy

  Bakgrund

  Mitt [i] City är inspirerat av Trelleborgs kommuns ”En miljon idéer” som bygger på Sveriges Kommuner och Regioners modell för medborgarbudget. Modellen baseras på internationell forskning och erfarenheter som visat sig vara en framgångsrik metod för idégenerering.

  Har du frågor? 

  Kontaktperson:

  Lotta Wahlqvist, Cityledare Trelleborg

  0763 18 47 65

  info@trelleborgcity.se