Fakta om Trelleborg

Trelleborgs hamn
Trelleborgs Hamn är den största Ro-Ro hamnen i Skandinavien och här hanteras en stor del av Sveriges export och import samt passagerartrafik. Det är bara 85 km till Tyskland så avgångarna till de fyra tyska, polska och litauiska hamnar Trelleborg har partnerskap med (Travemünde, Rostock, Klaipeda och Swinoujscie) är många varje dag! Hamnen har anor från 1500-talet, men det var inte förrän 1865 som den första hamnanläggningen stod klar. Första fartyg att angöra var Frans Malmros MS NJORD. Sjöfartsnäringen och järnvägen har betytt mycket för Trelleborg. Tack vare dessa kallas Trelleborg ibland speditionbranschens vagga och hamnen har kunnat växa till en av Sveriges största med en årlig trafikmängd på mer än tio miljoner ton!

Näringsliv
Trelleborgs näringsliv är idag varierat med en ökande andel tjänsteföretag. Inte minst företagandet på landsbygden blomstrar när gamla familjelantbruk får nya verksamheter med gårdsbutiker, restauranger m m. Traditionellt har dock tillverkningsindustrin en viktig plats i Trelleborg och de mekaniska verkstäderna är flera till antalet. Här finns t ex Prestando, Plåtmekano, Herrströms Mekaniska, Heatex och TreMek. Flera multinationella företag har sitt säte i Trelleborg. Trelleborg AB och Flint Group (fd Akzo Nobel Inks) har sina rötter i början av 1900-talet och den framsynte industrimannens Johan Kocks företag. Metso Minerals AB och Safeaero, som bygger avisningsmaskiner till flygplan är andra välkända företag som verkar i staden.

Jordbruk
Trelleborgs kommun är den kommun i Sverige som har störst andel produktiv jordbruksmark och här finns skånsk mylla av högsta klass! Av tradition så har spannmåls- och sockerbetsodlingen varit stor i Trelleborg. Visste du förresten att hälften av det spannmål som används för att framställa Absolut Vodka växer i Trelleborg!

Palmfestivalen
Palmfestivalen, tidigare Mikaeli Marknad, går av stapeln sista helgen i augusti och har så gjort sedan 1976! Detta är en riktig hemvändarhelg då trelleborgarna tillsammans med tillresta besökare flyttar ut på stadens gator. Så mycket som 75 000 besökare brukar ta del av musik, tivoli, mat och knallarnas utbud!  Musiker från hela världen har spelat på Palmfestivalen, t ex den brittiska rockgruppen Slade, de skotska hårdrockarna Nazareth och Malmöpågarna i Wilmer X.

Lokala tidningar
Till morgonkaffet läser trelleborgarna liberala Trelleborgs Allehanda. Den ingår tillsammans med Ystads Allehanda och Kristianstadbladet i Skånemedia, som tillhör Gota Media. Det finns även en Trelleborgsutgåva av Lokaltidningen, som är gratis och ges ut två gånger i månaden.

Palmerna
1984 planterades de första 24 palmerna i Trelleborg. De kom från Alicante i Spanien och uppståndelsen var stor när långtradaren anlände, fullastad med dadel- och solfjäderspalmer. Jarl Svensson och Alf Näslund heter männen som tog initiativet till att Trelleborg idag kan ses som den skånska sydkustens Copacabana! Numera finns det ett hundratal palmer som vintertid förvaras i ett palmhus för att planteras ut i början av juni tills första frosten slår till i oktober. Palmerna har i folkmun gett Trelleborg smeknamnet ”Palmernas stad”.

Stadsbild
Trelleborg är en av Skånes äldsta städer. Den omnämns i skrift först 1257 men redan under vikingatiden var Trelleborg en viktig plats där det fanns en ringborg – en sk ”trelleborg” som till och med gett staden sitt namn! Om du färdas på Bryggaregatan så befinner du dig faktiskt på en av Sveriges äldsta gator! Den har än idag samma sträckning som på 600-talet då den var vägen från kusten in i Skåne och till den stora handelsplatsen Uppåkra utanför dagens Lund. Trelleborgs medeltida stadsplan är till stor del orörd, men staden har förlorat en betydande del av sin äldre bebyggelse. De äldsta delarna finns kring Gamla torg där kyrkan, klostrer och torget då utgjorde stadens centrum.

Arkitektur
Gamla Torg
 var i forna tider Trelleborgs centrum. Här fanns kyrkan i norr, klostret i söder och vattnet hämtades i brunnen på torget där det också hölls marknader och andra sammankomster. I nordvästra hörnet ligger Trelleborgs äldsta hus.

Hamngatan 9, ”Ångkvarnen” byggdes 1897 av R Helgesson som även byggde t ex Trelleborgs Gummifabrik. Ångkvarnen är riven men i den renoverade magasinbyggnaden finns idag hotell, restaurang, kontor m m.

Rådhuset byggdes på 1860-talet som elementarskola. 1910 blev huset rådhus men spåren från skoltiden finns kvar. Det stora sammanträdesrummet var ursprungligen gymnastiksal.

Sandmöllan är den enda av Trelleborg stads nio väderkvarnar som bevarats och renoverats. Den är en stubbamölla från 1600-talet.

Vattentornet uppfördes 1912 och är ritat av Ivar Tengbom. Med sina 58 meter är vattentornet Trelleborgs högsta byggnad. Idag kan kaffesugna få sitt lystmäte i Café Vattentornet som huserar i bottenplan.

Stadsparken
Trelleborgs stadspark invigdes 1896, och är byggd kring två dammar, de sk Svandammarna. I en av dammarna kan du se stadens första offentliga konstverk – Irrblosset av Axel Ebbe. Förvånande nog balaserar den väna mön på en döskalle! Ett system av promenadstråk i engelsk stil vindlar sig runt dammarna och planteringarna och här finns över hundra olika sorters träd. Här finns även en vacker scen, höns, påfåglar, lekplats samt konstnären Ralf Borselius små ”Varelser”.