Parkering på Smygehuk 2020

 

Stora parkeringen (utmed väg 9, asfaltsyta)

60 platser personbil klass 1

3 bussplatser

2 handikapplatser

Offentlig toalett med 4 wc, 1 HCP-wc/skötrum och möjlighet tömning svartvatten

8 facks sopsorteringssystem

Laddstolpar bil (hösten 2020)

Cykelställ och cykelpump

Laddstolpe cykel (hösten 2020)

Kiosken (asfaltsyta)

MC-parkering

Hamnplan (grusyta)

c:a 30 platser

Cykelställ och cykelpump

Fyren (asfaltsyta)

c:a 15 platser

Nerfart till Köpmansmagasinet (gräs/grus yta)
Indelat i 2 område, västra och östra:

Västra: Tillåten parkering 6 h, kl 06.00-23.00

Östra: Parkering ej tilåten.