Sälsafari

Kan man spana på säl i Trelleborg? Javisst! I Skåre väster om Trelleborg ligger ett marint reservat.

 På hösten samt januari-mars ligger det ofta sälar och vilar sig på stenarna. Det är nästan uteslutande knubbsälar och de kommer från den stora kolonin på Måkläppen. Ta kikare med dig och spana! Tänk på att inte gå för nära och inte störa. Det finns även ett utkikstorn om du vill se lite bättre. Tornet ligger väster om hamnen. En riktigt mysig naturupplevelse för hela familjen.

Praktisk information

Parkeringsplatser finns på hamnplan samt på Stenhögsvägen. Tänk på att du inte får parkera vid väg 9 då den är huvudled.
Man kan även parkera vid badplatsen Skåre skansar och gå grusvägen längsmed havet till utkikstornet. Det finns picknick bord utsatta bredvid utkiksplatsen om du vill ta med fika. Här finns även en rolig lekplats i trä med säl och naturtema.
Här hittar du en karta till resarvatet.

Marina barnkammare

Ålgräsängar och blåstångsskogar fungerar som barnkammare för de uppväxande fiskarna och är därför mycket viktiga för livet i havet. Det är också miljöer som kan vara värda en snorkeltur.

Fiskar, kräftdjur och havsborstmaskar

Området utmärks av en varierad botten, där sten, sandbottnar och kalkstensbotten ger upphov till varierad växtlighet. En mängd olika fiskarter trivs i reservatet, bland annat ål, torsk, tånglake och skrubbskädda och havsöring. Till de mindre marina djur som lever i reservatet hör bland annat pungräkor, tångmärlor, strandkrabbor och havsborstmaskar.

Sjöfåglar och änder

Många sjöfåglar häckar eller födosöker i reservatet. På den lilla ön Solvik och ett rev utanför Skåre hamn rastar mängder av änder och vadare. Knölsvan, skrattmås, gråtrut och storskarv hör till några av de andra fågelarter som trivs i området.

Vilande sälar

Även säl, främst knubbsäl, påträffas regelbundet i reservatet när de ligger på stora stenar väster om Skåre. De kommer troligtvis från en huvudkoloni vid Måkläppens naturreservat utanför Falsterbo.

Tusen hektar hav, två hektar strandäng

Naturreservatet Fredshög-Stavstensudde omfattar drygt tusen hektar havsområde, men inkluderar även två hektar land. I reservatets östra del, vid Stavstensudde, går naturreservatsgränsen en bit upp på land och inkluderar en hävdad strandäng. Denna strandäng var tidigare en fotbollsplan. I området växer praktnejlika och ängsvårlök.

Text: Johannes Hagström, hållbarhetsstrateg i Trelleborgs kommun.