Välkommen till Smygehuk

Sveriges sydligaste udde!

 

Ett besök på Sveriges sydligaste udde är en upplevelse året om. Under sommarhalvåret bjuder området på massor av aktiviteter, musik, konst, kultur och kommers i en härlig blandning. Men höstklar luft, glödande solnedgångar eller att se hur vintermagin förvandlar delar av Smygehuk till naturkonstverk av is och snö är en upplevelse värd ett besök även i blåst och kyla!

Sveriges sydspets –  55 grader 20 minuter 13 sekunder

Längre söderut än gradtalen i rubriken kan du inte komma i Sverige – om du vill förbli torr om fötterna! Då befinner du dig på ”Utkiken”, utsiktsplattformen på Smygehuk. Smygehuk är belägen öster om Trelleborg och är en flack sandudde som omges av steniga stränder. Strax öster om udden ligger orten Smygehamn. Från början var det hamnen i Smygehuk som var sydligast men 2007 förlängdes Sverige med en utkiksplattform som du hittar strax intill den östra pirarmen.

Udden är ett välbesökt utflyktsmål med över 300 000 besökare varje sommar. Här finns glasskiosk, café, fiskrökeri, butiker och mycket mera. Vid hamnen finns avståndsangivelser till några europeiska huvudstäder och till Treriksröset.

KÖPMANSMAGASINET
Köpmansmagasinet byggdes i början av 1800-talet och var en av fyra handelsgårdar i Smygehamnstrakten. Än idag påminner magasinet om Smygehamnsskepparnas storhetstid.

 

HAMNEN
Hamnen som byggdes på 1920-talet var från början ett kalkbrott. Nu är det en av tre gästhamnar i kommunen. Vid hamnens västra del ligger små fiskebodar eller hoddor, som de kallas här, där fiskarna förvarar sina redskap.
UTKIKEN
Vid den östra pirarmen markerar en utsiktsplattform den sydligaste platsen och en kompassros anger avståndet till olika platser i världen.
Utkiken med tillhörande skyltar är en populär plats för en selfie.

KALKINDUSTRIN
Landskapet visar fortfarande spår efter kalkindustrin. Bränningen skedde i så kallade kupolugnar för periodisk drift. Sammanlagt var tio ugnar i bruk. Nio av dem finns bevarade och den äldsta är från mitten av 1800-talet. Den äldsta och största av de gamla kupolugnarna finns kvar. Den ligger mellan Köpmansmagasinet och hamnen. De övriga är belägna nordöst om kyrkbyn Östra Torp.

Läs mer

NATUREN PÅ UDDEN
Växt- och djurlivet runt udden präglas av den kalkrika marken. Klapperstenen på stranden har vaskats fram ur berggrunden och du kan hitta fossil av sjöborrar som levde för närmare 100 miljoner år sedan. Här finns salamander, grodor, och paddor, t ex den starkt hotade strandpaddan. På strandängarna mellan Böste och hamnen i Smyge finns en unik population av huggorm, troligen den enda kvarvarande längs Skånes sydkust. Huggormarna är fridlysta.
Alternativ bildtext

”FAMNTAGET”
Ryktet säger att skådespelerskan Uma Thurmans mormor stod modell för Axel Ebbes konstverk Famntaget. Famntaget är placerad i hamnen på Smygehuk där hon sträcker sig utmot havet, med håret böljande i vinden drar hon in havsluften i lungorna och njuter av solens värmande strålar.

Praktisk information inför ditt besök

Parkering:
Sommaren 2021 är parkeringsmöjligheterna på Smygehuk begränsade. Detta är dina alternativ om du vill lämna bilen hemma.
– Skånetrafikens buss linje 190
– Cykelvägen längsmed kusten
Mer information om parkering på Smygehuk hittar du här. 

Buss:
Skånetrafikens buss nr 190 som går mellan Trelleborg C och Ystad, stannar i Smygehuk, hållplats Hamnen.

Toaletter:
En offentlig toalettbyggnad är centralt placerad i området. Toaletterna är gratis och byggnaden innehåller 4 st wc samt 1 HCP-wc. Det finns även möjlighet för tömning av latrin. Under tiden 1/10-31/3 finns här 2 st Wc samt ingen möjlighet att tömma svartvatten. Toaletterna är inte öppna dygnet runt.

Turistinformation:
Smygehuk turistinformation – Smygetorp ligger i hamnen.

Öppettider 2021:
Maj
Fredag-söndag kl. 11-16
Juni – Augusti
Måndag-söndag kl. 10-18, Lunchstängt kl. 12.30-13.30
September
Fredag-söndag kl. 11-18

Smygehuks historia

Varför valde människor att bosätta sig på en vindpinad plats vid Östersjöns strand? Jo, det var den bördiga skånska slätten, det rika fisket och kalken i området som gjorde att Smygehuk och orten Smygehamn växte fram som ett fiskesamhälle under 1600- talet.

Fiske- & kalkindustri
Kalkindustrin, fisket och handeln var Smygehamns huvudnäringar. I slutet av 1800-talet hade kalkbrytning och bränning nått industriell skala och det fanns 16 fiskare i hamnen. I mitten av 1900-talet var kalkindustrin inte längre lönsam men antalet fiskare hade ökat till 35 och det fanns sju storbåtar. Järnvägen höll igång handeln och omlastningen av kalk, fisk och gods.

Handelsgårdar & sjöfart
Det fanns fyra stora handelsgårdar och Köpmansmagasinet (byggt runt 1810) var den största. Närheten till havet förenklade transporten av varor och gods. Lasten fördes via bryggor och pråmar ut på redden där de stora båtarna väntande. Köpmansmagasinet lär också ha spelat en roll i skumraskaffärer och smuggling under Napoleonkrigen. Vem vet vad magasinets murar har att berätta och vad som fördes iland i skydd av mörkret..?

Badort, hotell & krog
Med järnvägen inleddes också en era för Smygehamn som badort. Östra Torp Strandhotell byggdes och hotellets krog utnyttjades flitigt av fiskarna i byn. Så flitigt att fiskarehustrurna fick krogen ”torrlagd” i protest. En ny krog, Hotell Smygehus, byggdes 1919-1920 på gränsen mellan Östra Torp och Hemmesdynge socknar. Prästerna i de båda församlingarna ogillade spritserveringen och förbjöd denna under gudstjänsttid. Rådiga män finner dock lösningar så när det var gudstjänst i Östra Torp satt gubbarna i Hemmesdyngedelen och när gudstjänsten var i Hemmesdynge satt de i Östra Torpdelen!

Smygekuriosa

  • ”Huk” är lånat från holländskan och betyder udde.
  • ”Smyge” är skånska för trång passage eller undangömd vrå.
  • På kartor från 1680 är kusten runt udden märkt med ordet ”klödder” som betyder tång. Tången är än idag ett problem i hamnen och runt Smygehuk.
  • Ordet ”smyge” uttalas ”smyje” på lokal dialekt.
  • Här fanns järnvägsstation 1887-1957. Stationshuset finns ännu kvar med namnet Sjötorp på fasaden, vilket även kan läsas SJ Östra Torp.
  • Postorten Östra Torp och därefter byn bytte 1950 namn till Smygehamn. Kyrkbyn behöll dock namnet Östra Torp.
  • Smygehamn har egen ”stadspark” som invigdes 1912. Här finns bl a en minnessten och en tavla som sattes upp vid parkens 100 årsjubileum.