Välkommen till Smygehuk

Sveriges sydligaste udde med över 300 000 besökare varje år

Ett besök på Sveriges sydligaste udde Smygehuk är en upplevelse året om. Smygehuk är en flack sandudde omgiven av steniga stränder, belägen öster om Trelleborg. Strax öster om udden ligger orten Smygehamn. Under sommarhalvåret bjuder området på massor av aktiviteter, musik, konst, kultur och kommers i en härlig blandning, och på vinterhalvåret förvandlar klar höstluft, glödande solnedgångar och vintermagi delar av Smygehuk till naturkonstverk av is och snö.

Sveriges sydspets – 55 grader 20 minuter 13 sekunder

Längre söderut än gradtalen 55 grader 20 minuter 13 sekunder kan du inte komma i Sverige – om du vill förbli torr om fötterna. Tidigare var hamnen i Smygehuk Sveriges sydligaste punkt men 2007 förlängdes Sverige med utkiksplattformen “Utkiken” strax intill den östra pirarmen. Udden är ett välbesökt utflyktsmål med över 300 000 besökare varje sommar. Här finns glasskiosk, café, fiskrökeri, butiker och mycket mera. Vid hamnen finns avståndsangivelser till några europeiska huvudstäder och till Treriksröset.

Köpmansmagasinet

Köpmansmagasinet byggdes i början av 1800-talet och var en av fyra handelsgårdar i Smygehamnstrakten. Än idag påminner magasinet om Smygehamnsskepparnas storhetstid.

Hamnen

Hamnen som byggdes på 1920-talet var från början ett kalkbrott. Nu är det en av tre gästhamnar i kommunen. Vid hamnens västra del ligger små fiskebodar eller hoddor, som de kallas här, där fiskarna förvarar sina redskap.

Utkiken

Vid den östra pirarmen markerar en utsiktsplattform den sydligaste platsen och en kompassros anger avståndet till olika platser i världen. Utkiken med tillhörande skyltar är en populär plats för en selfie.

Kalkindustrin

Landskapet visar fortfarande spår efter kalkindustrin. Bränningen skedde i så kallade kupolugnar för periodisk drift. Sammanlagt var tio ugnar i bruk. Nio av dem finns bevarade och den äldsta är från mitten av 1800-talet. Den äldsta och största av de gamla kupolugnarna finns kvar. Den ligger mellan Köpmansmagasinet och hamnen. De övriga är belägna nordöst om kyrkbyn Östra Torp.

Naturen på udden

Växt- och djurlivet runt udden präglas av den kalkrika marken. Klapperstenen på stranden har vaskats fram ur berggrunden och du kan hitta fossil av sjöborrar som levde för närmare 100 miljoner år sedan. På strandängarna mellan Böste och hamnen i Smyge finns en unik population av huggorm, troligen den enda kvarvarande längs Skånes sydkust. Huggormarna är fridlysta.

"Famntaget"

Ryktet säger att skådespelerskan Uma Thurmans mormor stod modell för Axel Ebbes konstverk Famntaget. Famntaget är placerad i hamnen på Smygehuk där hon sträcker sig utmot havet, med håret böljande i vinden drar hon in havsluften i lungorna och njuter av solens värmande strålar.

På gång på udden.

Förutom alla trevliga butiker och matställen som finns att besöka så är här även många roliga evenemang för hela familjen.

Se allt som händer här. 

Inför ditt besök

Praktisk information som underlättar ditt besök på Smygehuk.

Parkering

Parkeringsmöjligheterna på Smygehuk är begränsade. Om du vill lämna bilen hemma finns möjighet att åka Skånetrafikens buss linje 190 eller cykla på cykelvägen längs kusten.

Läs mer om parkering på Smygehuk här

Buss

Skånetrafikens buss nr 190 som går mellan Trelleborg C och Ystad, stannar i Smygehuk, hållplats Hamnen. Den röda Londonbussen ”Palmbussen” kör gratis sommartid från Trelleborg till Smygehuk dagligen.Tidtabellen finns här.

Här kan du söka din resa!

Toaletter

En gratis offentlig toalettbyggnad med 4 WC och HCP-WC är centralt placerad i området. Toaletterna är inte öppna dygnet runt. Det finns även möjlighet för tömning av latrin. Under tiden 1/10-31/3 finns bara 2 WC och ingen möjlighet att tömma svartvatten.

 Turistinformation

Smygehuk turistinformation – Smygetorp ligger i hamnen. Smygetorp är nu stängt för säsongen.

6 maj – 29 maj, 27 augusti – 25 september
Fredag-Söndag kl. 11.00-16:00

30 maj – 26 augusti
Alla dagar kl. 10:00 – 18:00
24 juni kl. 10:00-15:00

Tel: 0410-73 33 20
Mail: visittrelleborg@trelleborg.se
Besök: Smyge Strandväg 4C / Smygetorp

Smygehuks historia

Varför valde människor att bosätta sig på en vindpinad plats vid Östersjöns strand? Den bördiga skånska slätten, det rika fisket och kalken i området som gjorde att Smygehuk och orten Smygehamn växte fram som ett fiskesamhälle under 1600-talet.

Fiske- & kalkindustri

Kalkindustrin, fisket och handeln var Smygehamns huvudnäringar. I slutet av 1800-talet hade kalkbrytning och bränning nått industriell skala och det fanns 16 fiskare i hamnen. I mitten av 1900-talet var kalkindustrin inte längre lönsam men antalet fiskare hade ökat till 35 och det fanns sju storbåtar. Järnvägen höll igång handeln och omlastningen av kalk, fisk och gods.

Handelsgårdar & sjöfart

Förut fanns fyra stora handelsgårdar, där Köpmansmagasinet var den största. Med närheten till havet fördes varor och gods,  via bryggor och pråmar, ut på redden där de stora båtarna väntande. Köpmansmagasinet lär också ha spelat en roll i skumraskaffärer och smuggling under Napoleonkrigen. Vem vet vad som fördes iland i skydd av mörkret och vad magasinets murar har att berätta?

Badort, hotell & krog

Med järnvägen blev Smygehamn en badort, där Östra Torp Strandhotell flitigt utnyttjades av fiskarna i byn. Så flitigt att fiskarehustrurna fick krogen ”torrlagd” i protest. Nya krogen, Hotell Smygehus, byggdes 1919-1920 på gränsen mellan Östra Torp och Hemmesdynge socknar. Prästerna i de båda församlingarna förbjöd dock spritservering under gudstjänsttid, vilket männen löste genom att sitta i Hemmesdyngedelen när det var gudstjänst i Östra Torp, och givetvis tvärtom.

Ny grillplats vid Smygehuk

Smygekuriosa

  • ”Huk” är lånat från holländskan och betyder udde. ”Smyge” är skånska för trång passage eller undangömd vrå.
  • På kartor från 1680 är kusten runt udden märkt med ordet ”klödder” som betyder tång. Tången är än idag ett problem i hamnen och runt Smygehuk.
  • Ordet ”smyge” uttalas ”smyje” på lokal dialekt.
  • Stationshuset från 1887-1957 finns ännu kvar med namnet Sjötorp på fasaden, vilket även kan läsas SJ Östra Torp.
  • Postorten Östra Torp och därefter byn bytte 1950 namn till Smygehamn. Kyrkbyn behöll dock namnet Östra Torp.
  • 1912 invigdes Smygehamns egen ”stadspark” med bl.a. en minnessten och en tavla över parkens 100-årsjubileum.