Öga mot Öga

ÖGA MOT ÖGA – FORNUTSTÄLLNING OM VIKINGAR Öga mot öga är en unik, stående utställning på Trelleborgs museum som tar med dig på en resa som börjar i vikingatiden och sedan går längre bakåt i tiden. Här kan du bland annat se skalenligt rekonstruerade modeller av den omskrivna handelsresande vikingen och ”Drottningen från Vemmerlöv. Vem var mannen du står öga mot öga med? En berest handelsman som hade sina tänder som visitkort. Eller vad ska man tro? Han är i alla fall världens mest kände trelleborgare, omnämnd i böcker och tidskrifter över hela jordklotet. Du möter också ”Drottningen från Vemmerlöv” vid tiden för bronsåldern. En ståtlig högbegravning har hon fått och hennes smycken och kläder är utsökta. Tidsresan går vidare till en tid då det varken existerar jordbruk eller boskapsskötsel. Landet är täckt av tät urskog men längs kusterna och vid insjöarna bor det folk. Skateholmarnas 7000-åriga gravar ger ett unikt vittnesbörd om människor som du och jag, med samma känslor men med helt andra förmågor. Skickliga konstnärer har hjälpt till att gestalta de olika individerna. Det blir en spännande exposé över 6000 år som också innefattar djur och natur, inte minst är det intressant att se hur helt annorlunda kustlinjen såg ut när vattenståndet stod betydligt högre än idag.
VÅGAR DU STÅ ÖGA MOT ÖGA MED DENNE BÅLDE VIKING? Hans kranium har ct-scannats, därför kan man sanningsenligt återge hans anletsdrag – trots att han varit död i dryga 1000 år! Men det allra mest spännande med honom är ändå hans framtänder. De har avsiktligt filats med horisontella linjer. Man har nu funnit ytterligare ett 70-tal vikingatida män med sådana tänder och allra flesta kommer från Gotland. Men varför har de filat sina tänder? Kan det handla om klantillhörighet, eller visar fårorna en viss status? Kanske har fårorna rentav fungerat som ett slags visitkort? Vikingen är den förste – och yngste – av flera individer du träffar på i museets spännande utställning ÖGA mot ÖGA. De äldsta människorna är 7000 år gamla! De har varken brukat jorden eller haft boskap utan levt som fiskare-samlare-jägare. De har massor att berätta om en tid helt olik vår egen och vi har tagit hjälp av skickliga konstnärer för att göra dem rättvisa! Här finns också ett spår för barn och andra med barnasinnet kvar. Tillsammans med lilla varelsen hälsar vi på både djur och människor, en spännande och kanske lite kittlande färd!  

Trelleborgs Museum

Läs mer om utställningen