Återskapa vikingatiden!

Har det verkligen funnits vikingar och finns det vikingar än idag? Ja – och nej! Vikingarna kallade sig inte själva för vikingar utan det är ett namn de fått av andra. Dagens återskapare av vikingatiden kallar sig dock vikingar med stolthet!

Det finns olika teorier om varför de sjöfarande nordmännen kallades vikingar. Kanske betyder ”att fara i viking” att man låg i försåt med sina skepp i havsvikar? Eller var det ett namn på personer från ”Vikens rike”? Det latinska ordet vicus som betyder ”by” eller ”köpstad” skulle också kunna syfta på att vikingarna främst var köpmän.

Oavsett så är de mytomspunna krigarna idag kända över hela världen. I bl a Sverige, Danmark, Norge, ja faktiskt större delen av Europa, USA och till och med i Australien finns det föreningar som på olika sätt återskapar vikingarnas sätt att strida, bygga båtar, sy kläder, smida vapen m m. Genom historiskt återskapande och levande historia vill de lära sig så mycket de kan om vikingatiden och förmedla den kunskapen till alla som är intresserade.

På Söderslätt och i Skåne finns det flera olika vikingaföreningar. Vissa av dem är knutna till en speciell anläggning som en vänförening, t ex så finns Fotevikens Byalag på Fotevikens museum och Föreningen Trelleborgen på vikingamuseet Trelleborgen. Andra föreningar som t ex Halsingarna, Skåne Elag, Gleipner och Månegarm är inte knutna till anläggningar men deltar gärna på marknader m m.

Från maj till september kan du i princip hitta en vikingamarknad varje helg i Norden och Europa. Då kommer det vikingar från hela världen för att leva på vikingavis i tält, laga mat, hantverka, strida och umgås. Vissa reser runt från marknad till marknad och säljer sitt hantverk. Krigarna gör ofta stridsuppvisningar där de är klädda och beväpnade som vikingarna en gång var.

Se filmen om Trelleborgen