2. Virestadsvarvet • 25 km
Starta turen vid Trelleborg Turistcenter. Följ anvisningarna på kartan ovan
för att hitta ut ur Trelleborg. Följ vägen mot Kyrkoköpinge.

Kyrkoköpinge
Möllan mitt i byn har fyra våningar och en hög stengrund med genomkörsel
och segelbana. Här maldes mjölet på vad som ibland anses vara en av
världens äldsta maskiner. Kyrkan är från 1100- talets senare hälft.
Under gotiken fick kyrkan trappstegsgavlar och bildnischer.
Kyrkan har medeltida kalkmålningar i långhusvalv och kor.
Det äldsta inventariet är dopfunten från 1100-talet.
Altare och predikstol är i yppig renässansstil. Vägen österut från
Kyrkoköpinge tros ha samma sträckning som Söderslätts äldsta landsväg.

Kyrkoköpinge-Gylle
Vägen mot Gylle kan vara starkt trafikerad men här öppnar det typiska
skånska slättlandskapet med sädesfält, åkrar, gårdar och pilalléer upp sig. I
slutet av 1600-talet tvingade kungen de skånska bönderna att plantera ett
visst antal pilar om året. Trots protester upptäckte man fördelar med de
främmande träden. De skyddade mot blåst och jorderosion, gav ved och
material till korgar. Under 1900-talet försvann många pilvallar men nu har
pilträdet kommit till heders igen och återplanterats.

Gyllehögarna och Gylle
Innan Gylle ser du till höger de fyra s k Gyllhögarna från bronsåldern. På
den sydligaste och största högen ligger en granitsten med en hällristning
föreställande ett fotavtryck. På vänster sida ser du den stora Lundhög.
Vid klart väder kan du från Lundhögs topp se Trelleborg, Skanör-Falsterbo,
den danska ön Møn och hela 24 kyrkspiror!
Gylle kyrka ligger på byns högst belägna punkt. Den är från äldre
medeltid men har byggts till och om flera gånger. Krucifixet är från
1400-talet, renässansaltaret och predikstolen från slutet av 1500-talet
och den nuvarande dopfunten från 1875.
Transformatortornet har samma trappstegsgavlar som kyrkan.
Här kan du välja att cykla en kortare runda  genom att välja vägen mot Västra Virestad.

Haglösa
Byn var förr en typisk rundby med gårdar och gathus runt bygatan. Här
hittar du Haglösa Kungsgård som under medeltiden var en adlig huvudgård.

Västra Alstad
Västra Alstad är en kyrkby med väl bevarade gathus som kantar den slingrande bygatan.
Centralt i byn ligger den vitputsade kyrkan. Här övergår
slätten i ett mer kuperat skog- och backlandskap.

Fru Alstad
Byns namn kommer av att kyrkan är helgad åt ”Vår Fru”, dvs Jungfru Maria.
På 1100-talet byggdes här en romansk kyrka som på 1400-talet byggdes
ut till ett magnifikt gotiskt tempel och gav kyrkan sin unika siluett. Kyrkan
var från början en pilgrimskyrka, nedanför kyrkogårdsmuren finns resterna
av en offerkälla och kyrkans mittpelare bär ristningar från pilgrimer som
passerat, Norr om kyrkogården finns en rastplats med vindskydd.

Västra Virestad
På vägen mellan Fru Alstad och Västra Virestad ligger Ullahills magasin
med mode, inredning och café samt Livex som säljer medelhavsväxter.
Med sitt slingrande vägnät, tätt liggande gårdar och en å som rinner
genom byn är Västra Virestad en riktig skånsk idyll.

Bösarp
Nu går cykelfärden vidare mot Bösarp som är en s k radby placerad
där fyra vägar sammanstrålar. Här har den välkända Bösarpsstenen som
tidigare visats på Lunds Universitets historiska museum, sitt ursprung.

Gislöv by
Fortsätt söderut förbi Södra Virestad mot Gislöv by. Mitt i byn ligger
allmänningen, en idyll med en å och betande djur. Kyrkan har varit en av
Skånes rikast utsmyckade landsortskyrkor med bl a vackra kalkmålningar
från 1400-talet. Tornet, som byggdes 1824, uppfördes av stenblock från
Gislövs alla dösar. Här kan du välja att göra en avstickare till Weinbergs på Idala Gård,
en skånegård från 1600- talet som idag är hotell och restaurang, innan du cyklar mot Dalköpinge.

Dalköpinge by
Dalköpinge består av ett fåtal hus. På gamla kartor kallades byn för
”Berget”. Redan på 1800-talet var befolkningen så liten att prästen ville
riva kyrkan. Lyckligtvis fick den lilla tegelkyrkan ligga kvar uppe på backen.
Det är en typisk putsad slättkyrka, en av de minsta och vackraste från
1200-talet. I korvalven finns rester av målningar från 1200- till 1400-tal.
Dopfunten i sandsten är det äldsta inventariet. Altarbordet är nytt och
kom till vid den senaste restaureringen som gjordes på 1950-talet.
Följ nu vägen som leder vidare tillbaka till Trelleborg.
Strax ser du ett koloniområde på höger sida, här kan du ta cykelvägen ner mot Dalabadet.

Dalabadet
Dalabadet är en omtyckt badplats med campingplats, stugby, servering,
minigolf, tillgänglighetsramp, en 170 m långa brygga m m.

Östra stranden
Cykelvägen västerut mot Trelleborg leder förbi Östra stranden. Förr bodde
här många yrkesfiskare och karaktären av fiskeläge med små hus, långsmala
tomter och uthus finns kvar. Numera är det ett populärt bostadsområde.
Fortsätt längs stranden fram till järnvägen, genom järnvägstunneln, till
vänster utmed järnvägen fram till cykeltunneln, under riksväg 9 och
tillbaka upp på Östra Förstadsgatan som leder dig tillbaka in till centrum.